Kayıtlar

Resim
MUHARREM AYININ EN FAZİLETLİ GÜNÜ  0 Muharrem ayının en faziletli günü ne zamandır? Aşûre gününde yapılması tavsiye edilen tâat ve ibadetler nelerdir? Hicrî 1440 yılına bizleri ulaştıran Rabbimize nihayetsiz hamd ü senâ ederiz. Cenab-ı Hak, yeni yılımızı ümmet-i Muhammed için hayırlara vesîle kılsın. Hicrî ayların ilki olan Muharrem Ayı, Allâh’ın “haram” olarak nitelendirdiği aylardan olmasıyla birlikte, birçok rahmet, bereket ve fazileti de içinde barındırmaktadır. Muharrem ayının en faziletli günü ise, onuncu günü olan “Aşûre günü”dür. MUHARREM AYI GECELERİNİN FAZİLETİ Aşûre gününün Allah katında çok faziletli bir yerinin olduğunu, Fecr Sûresi’nin “On geceye yemin olsun.” (el-Fecr, 2) âyet-i kerîmesinin tefsirinden öğrenmekteyiz. Bazı tefsirlerde bu on gecenin, Muharrem Ayı’nın ilk gününden, Aşûre gününe kadar geçen geceler olduğu beyân edilmektedir. Cenâb-ı Hak, bu gecelere yemin ederek onların kudsiyet ve bereketini bildirmektedir. AŞURE GÜNÜ NELER OLMUŞTUR? 10 Muharrem (Aşûre) günü…
Resim
Bir gün Bâyezid-i Bistâmî hazretlerine (k.s), - Lâ ilâhe illallah (Allah’tan başka ilâh olmadığına şehadet etmek) cennetin anahtarıdır, anlamına gelen Peygamber Efendimiz’in (s.a.v) hadis-i şerifi hakkında ne dersiniz, diye sordular.  Bâyezid-i Bistâmî (k.s) şu açıklamayı yaptı: - Hadis sahihtir. Ancak anahtar, dişleri olmadan açamaz. Cennetin anahtarı olan “lâ ilâhe illallah” sözünün dişleri ise dört şeydir: 1. Yalan söylemeyen ve gıybet etmeyen bir dil, 2. Aldatmayan ve hıyanet etmeyen bir kalp, 3. Şüpheli ve haram şeyleri yemeyen bir mide, 4. Bid‘at ve nefsin istek ve arzularının karışmadığı salih amel

İsmi Azam Duası(arapca-turkçe)

Resim
İsm-i Azam Duası MealiBismillâhirrahmânirrahim 1-Ey nihayetsiz, gerçek güzellik sahibi Cemîl olan Allah. 2- Ey her şeye nihayet derece yakın, Karîb olan Allah. 3-Ey dua ve isteklere cevap veren Mücîb olan Allah. 4-Ey sevilmeye en lâyık, gerçek sevgili Habîb olan Allah. 5-Ey re’fet ve hususî şefkatini gösteren Rauf olan Allah 6-Ey çok merhametli, yüce şefkatiyle kullarına müteveccih Atûf olan Allah. 7- Ey kâinatı dolduran eserleriyle tanınan, bilinen Mâruf olan Allah 8- Ey lütufla davranan, her şeyde nazik cemal-i san’atı, inceliği görünen Latîf olan Allah. 9- Ey sonsuz azamet, mutlak ihatalı esma sahibi Azîm olan Allah. 10- Ey çok merhamet eden, latif rahmetini gösteren Hannân olan Allah. 11-Ey bol ihsan eden, hakikî iyilik ve nimet sahibi Mennân olan Allah 12-Ey amellere layık karşılık veren, zayi etmeyen Deyyân olan Allah. 13-Ey şirkten, noksan sıfatlardan münezzeh Sübhân olan Allah. 14-Ey bütün korkulardan emniyet verip, hıfzeden Emân olan Allah. 15-Ey yol gösteren, seksiz, şüphes…

Arefe Gününün Önemi

Sual: Arefe hangi güne denir ve önemi nedir?
CEVAP
Kıymetli geceye kendinden sonra gelen günün ismi verilir. Fakat Arefe ve Kurban bayramının üç gecesi böyle değildir. Bu dört gece, bugünleri takip eden gecelerdir. Arefe, yalnız Zilhiccenin 9. günüdür. Başka güne Arefe denmez.

Arefe günü yapılacak işlerden bazıları şunlardır:

1- Arefe günü sabah namazından, Kurban bayramının dördüncü günü ikindi namazına kadar, erkek-kadın herkes, cemaatle kılsın, yalnız kılsın, 23 vakit farz namazda selam verir vermez, (Allahümme entesselam…) demeden önce, bir kere, vacib olan teşrik tekbirini söylemeli, yani, (Allahü ekber, Allahü ekber. La ilahe illallahü vallahü ekber, Allahü ekber ve lillahil-hamd) demelidir.
Camiden çıktıktan veya konuştuktan sonra, artık teşrik tekbirini okumak gerekmez. (Halebi)

2- Zilhiccenin ilk dokuz günü oruç tutmak sevaptır; fakat Arefe günü oruç tutmak daha çok sevaptır. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:
(Arefe günü oruç tutana, Âdem aleyhisselamdan, Sûr’a üfürülünceye k…

Peygamber Efendimizin Sünnetleri

Resim

Haşr Suresi

Resim
Haşr Suresinin Fazileti

Haşr Suresinin Fazileti,Haşr Suresinin Son 3 Ayeti,70 bin Meleğin Duası Haşr Suresi,70 bin Meleğin Duası Haşr Suresinin Fazileti,Haşr Suresinin Son 3 Ayeti Fazileti...
Haşr Suresinin FaziletiHaşr Suresinin Fazileti
Enes bin Malik (Radıyallahü Anh)’dan rivayet edildiğine göre, Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) bir kişiye, yatağına yatacağın vakit Haşr Suresini okumayı vasiyet etmiş ve: “Ölürsen, şehid olarak ölürsün” veya “cennet ehlinden olursun” buyurmuştur.(1)
Keşfü’l-Esrâr isimli eserde geçtiğine göre, Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur: “Kim Haşr Suresini okursa, cennet, cehennem, Arş, Kürsi, Hicab, gökler ve yerler, haşerat, kuşlar, rüzgar, ağaç, hayvan, dağ, güneş, ay ve melekler ne varsa hiç biri geri kalmadan hepsi onun için dua ve istiğfar ederler. O gün yada gece vefat edecek olursa, şehid olarak ölür.”
Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Her kim Haşr Suresini okursa, Allah geçmiş ve gelecek bütün günahların…

Kenzul Arş Duası (tam)

Resim
Burada yazdığımız kenzül arş duası duanın tam halidir sevgili lahutiye.com üyeleri bazı yerlerde gördüğünüz duanın kısa halidir

Hangisini okumalıyım derseniz tabiki uzun olanı yani buradakini okumanız tavsiye olunur.Ama kısasınıda okusanız duanın sevabına ve faziletlerine nail olursunuz.

Peki nadir faziletleri? Şöyledir sevgili lahutiye.com üyeleri

-İki rekat namaz kılıp her rekatında Fatiha ve bir de İhlas okuyup selam verdikten sonra bu duayı okuyan dünya ve ahirete ait ne isterse tüm istediklerine nail olur

-Fatiha'yı,İhlas Suresi'ni,Kafirun ve Felak ve Nas Suresi'ni üç kere okuyup sonra da bu duayı okuyan her türlü hastalıktan,her zalimin şerrinden onu emin kılar ve bütün isteklerini verir

-Yazıp üzerinde taşırsa ve kim ki başının altına koyup uyursa Allahü Teala o kimsenin malından çalınanı ve evinden kaçanı geri iade eder

-Ömründe bir kere bu duayı okuyanın,Allahü Teala onu,Kıyamet Günü'nde yüzü ayın ondördü gibi parlak olarak haşreder.Hatta bütün insanlar onu bir peyg…